http://pursaklarvet.com
Pursaklar Veteriner Kliniği

Özel Hizmetlerimiz

KORUYUCU HEKİMLİK

Hastalıklarla baş etmenin en kolay ve ucuz yolu, hastalığa yakalanmadan önce gerekli önlemlerin alınmasıdır. Bu alanda yapılan çalışmalara koruyucu hekimlik çalışmaları denilmektedir. Koruyucu hekimlik; Petinizdeki hastalığın nasıl başladığı ya da diğer hayvanları nasıl hasta ettiğine göre koruma mekanizması geliştirilerek, bilinen veya yeni yöntemlerle epidemiyoloji bilimi çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Koruyucu hekimliğin temel enstrümanı olan epidemiyoloji; bir hastalık veya tehlikenin nedenlerinin, bağlantılı olduğu durumların etkilediği birey veya çevre koşullarının tanımlamasını, dağılımını, sıklığını inceleyen bilim dalıdır.

Koruyucu Hekimlik Uygulamaları, petinizin hastalığının diğer hayvanlara bulaşmasında veya toplumda hangi aşamada olursa olsun ilerlemesinin (progresyon) durdurulmasını amaçlar. Koruyucu Hekimlik çalışmalarımızı aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

Duyarlı hayvanların düzenli olarak aşılanması

Hayvanlarımızın uygun şekilde beslenmesinin sağlanması

Periyodik muayene ve genel taramalar

Hayvan sahiplerinin olası hastalıklar noktasında bilgilendirilmesi

Kronik hastalıkların takibatı

Kliniğimizde düzenlenen eğitim seminerleri

Dezenfeksiyon ve hijyen kurallarının eksiksiz uygulanması

Doğum öncesi ve sonrası takip

Yenidoğan hayvanlarda ve annelerinde beslenme prosedürünün uygulanması

Bulaşıcı hastalıkların takibi

3 yaş üstü hayvanlarda özel takip programlarının uygulanması

Hastalarımızın tüm aşı tedavi beslenme bilgilerinin kayıt altında tutulması